Có 1 kết quả:

cảm tạ

1/1

cảm tạ

giản thể

Từ điển phổ thông

cảm tạ, cảm ơn, biết ơn