Có 1 kết quả:

quý hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hổ thẹn mà đổ mồ hôi.