Có 1 kết quả:

tỳ cô

1/1

tỳ cô

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây tỳ cô