Có 1 kết quả:

tàm đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hổ thẹn vì mình không có được nết tốt như người khác.