Có 1 kết quả:

tàm hận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hổ thẹn mà tự giận mình.