Có 1 kết quả:

tàm hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hổ thẹn mà đổ mồ hôi.