Có 1 kết quả:

khánh vân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đám mây tốt lành, mây ngũ sắc, điềm báo hiệu cảnh thái bình.

Một số bài thơ có sử dụng