Có 1 kết quả:

biệt muộn

1/1

biệt muộn

phồn thể

Từ điển phổ thông

phiền muộn, buồn phiền, phiền não, chán nản