Có 1 kết quả:

tăng ác

1/1

tăng ác

phồn thể

Từ điển phổ thông

ghê tởm, kinh tởm