Có 1 kết quả:

phẫn ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói chứa niềm oán giận.