Có 1 kết quả:

quyệt quái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “quái dị” 怪異.
2. Kì đặc, kì dị.
3. Chỉ hiện tượng kì quái khác thường.
4. Kì quái khác thường.
5. Chỉ yêu quái quỷ thần.
6. Kinh dị, cảm thấy kì quái.