Có 1 kết quả:

áo não

1/1

áo não

giản thể

Từ điển phổ thông

phật ý, khó chịu, không vừa lòng