Có 1 kết quả:

áo hối

1/1

áo hối

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ăn năn, hối hận, hối lỗi, ân hận