Có 1 kết quả:

huyền đề

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Móng đeo, tức móng chân chó mọc thừa ra, đeo ở ống chân.