Có 1 kết quả:

cụ phạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sợ hãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Vô nại cụ phạ Giả Trân đẳng thế diễm, bất cảm bất y, chỉ đắc tả liễu nhất trương thối hôn văn ước” 無奈懼怕賈珍等勢焰, 不敢不依, 只得寫了一張退婚文約 (Đệ lục thập tứ hồi) Nhưng sợ uy thế Giả Trân, không dám không thuận theo, nên đành phải viết một tờ thoái hôn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi.