Có 1 kết quả:

chiến pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phương pháp và sách lược tác chiến. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nhữ tự ấu bão độc binh thư, thục am chiến pháp” 汝自幼飽讀兵書, 熟諳戰法 (Đệ cửu thập lục hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức đánh giặc.