Có 1 kết quả:

chiến tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công lao thành tích lập được trong cuộc chiến đấu hoặc tranh đua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công lao lập được trong lúc đánh giặc.