Có 1 kết quả:

sở chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi đã đi tới — Mức học vấn đã đạt tới.

Một số bài thơ có sử dụng