Có 1 kết quả:

thủ chỉ

1/1

thủ chỉ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngón tay

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngón tay.

Một số bài thơ có sử dụng