Có 1 kết quả:

thủ thương

1/1

thủ thương

phồn thể

Từ điển phổ thông

súng lục, súng ngắn