Có 1 kết quả:

thủ trạc

1/1

thủ trạc

giản thể

Từ điển phổ thông

vòng đeo tay, chuỗi hạt, xuyến