Có 1 kết quả:

tài hoa

1/1

tài hoa

giản thể

Từ điển phổ thông

tài giỏi (về nghệ thuật)