Có 1 kết quả:

tài chí

1/1

tài chí

giản thể

Từ điển phổ thông

tài giỏi sáng suốt