Có 1 kết quả:

tài chí

1/1

tài chí

phồn thể

Từ điển phổ thông

tài giỏi sáng suốt

Một số bài thơ có sử dụng