Có 1 kết quả:

đả bao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thu xếp hành trang lên đường. ◇Lưu Xương Thi 劉昌詩: “Hành lộ hữu đả hỏa, đả bao, đả kiệu” 行路有打火, 打包, 打轎 (Lô phổ bút kí 蘆浦筆記, Đả tự 打字).
2. Đặc chỉ tăng sĩ đi vân du. § Vì mang theo rất ít đồ vật, đựng trong một gói là đủ. ◇Tằng Kỉ 曾幾: “Đả bao Long Tỉnh tự, Trì bát Hổ Khâu san” 打包龍井寺, 持缽虎丘山 (Yết kính san phật nhật cảo thiền sư ư Hổ Khâu 謁徑山佛日杲禪師於虎丘).
3. Phiếm chỉ đi xuất hành mang theo rất ít hành trang. ◇Trần Dữ Nghĩa 陳與義: “Vạn quyển ngô kim nhất tự vô, Đả bao tùy xứ dã tăng như” 萬卷吾今一字無, 打包隨處野僧如 (Đề kế tổ bàn thất 題繼祖蟠室).
4. Gói, bọc, đóng bao... ◇Kim Bình Mai 金瓶梅: “Tây Môn Khánh giá lí thị Lai Bảo, tương lễ vật đả bao chỉnh tề” 西門慶這裏是來保, 將禮物打包整齊 (Đệ tứ bát hồi).
5. Bây giờ, khách ăn nhà hàng xong, xin cho gói món ăn còn dư vào bao hoặc hộp để mang đi, tục gọi là “đả bao” 打包.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gói gém hành lí, vật dụng.