Có 1 kết quả:

đả kích

1/1

đả kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

đả kích, đánh, tấn công, công kích