Có 1 kết quả:

phù cung

1/1

phù cung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông Phù Cung (ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, còn gọi là sông Trá 溠)