Có 1 kết quả:

phù thủ

1/1

phù thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tay vịn, lan can, hàng rào bảo hiểm