Có 1 kết quả:

phê phát

1/1

phê phát

phồn thể

Từ điển phổ thông

bán buôn, bán sỉ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bán sỉ hàng hoá.