Có 1 kết quả:

bả quan

1/1

bả quan

giản thể

Từ điển phổ thông

canh cửa, giữ cửa, gác cổng