Có 1 kết quả:

bả thủ

1/1

bả thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tay cầm, tay nắm, chuôi, cán