Có 1 kết quả:

bả đà

1/1

bả đà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cầm lái, lái tàu