Có 1 kết quả:

bả quan

1/1

bả quan

phồn thể

Từ điển phổ thông

canh cửa, giữ cửa, gác cổng