Có 1 kết quả:

đầu hạt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Hạt” 轄 cái chốt cắm ngoài đầu trục cho bánh xe không trụt ra được. Đời Hán, Trần Tuân hiếu khách, đem ném đinh chốt trên xe của khách xuống giếng, để giữ khách ở lại. ◇Hán Thư 漢書: “Thủ khách xa hạt đầu tỉnh trung” 取客車轄投井中 (Du hiệp truyện 游俠傳, Trần Tuân truyện 陳遵傳) Lấy cái đinh chốt trên xe của khách ném xuống giếng. § “Đầu hạt” 投轄 chỉ tình lưu luyến khách.

Một số bài thơ có sử dụng