Có 1 kết quả:

đẩu tẩu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tìm kiếm. § Cũng viết là “đẩu tẩu” 抖藪. ◇Lão tàn du kí 老殘游記: “Tòng thượng phòng lí sưu khởi, y tương trù quỹ, toàn hành đẩu tẩu nhất cá tận” 從上房裏搜起, 衣箱櫥櫃, 全行抖擻一個盡 (Đệ tứ hồi 第四回).
2. Phất, rũ, phủi đi. ◇Mạnh Giao 孟郊: “Đẩu tẩu trần ai định, Yết sư kiến chân tông” 抖擻塵埃定, 謁師見真宗 (Hạ nhật yết Trí Viễn thiền sư 夏日謁智遠禪師).
3. Phấn phát, chấn tác. ◎Như: “đẩu tẩu tinh thần” 抖擻精神.
4. (Động) Hiển lộ, hiển thị. ◇Tiết Ngang Phu 薛昂夫: “Thi triển xuất giang hồ khí khái, đẩu tẩu xuất phong nguyệt tình hoài” 施展出江湖氣概, 抖擻出風月情懷 (Điện tiền hoan 殿前歡, Khúc 曲).
5. (Động) Run, run rẩy. ◇Quan Hán Khanh 關漢卿: “Giác nhất trận địa thảm thiên sầu, biến thể thượng hàn mao đẩu tẩu” 覺一陣地慘天愁, 遍體上寒毛抖擻 (Tứ xuân viên 四春園, Đệ tam chiệp).
6. Uy phong, thần khí.
7. Trừ bỏ phiền não. § Cũng viết là “đẩu tẩu” 斗藪. ◇Vương Viêm 王炎: “Đẩu tẩu hung trung tam đẩu trần, Cưỡng dục ngâm nga vô hảo ngữ” 抖擻胸中三斗塵, 強欲吟哦無好語 (Dạ bán văn vũ tái dụng tiền vận 夜半聞雨再用前韻). § Tiếng Phạn là “đỗ da” "dhūta". Tầu dịch là “đẩu tẩu” 抖擻 hay “đầu đà” 頭陀. Ba món độc “tham” 貪, “sân” 瞋, “si” 痴 như bụi bẩn làm nhơ mất chân tâm, người tu theo hạnh đầu-đà của Phật hay phấn khởi trừ sạch được ba món độc đi. Ta quen gọi nhà sư là đầu đà là bởi đó. ◎Như: “Trúc Lâm Đầu Đà” 竹林頭陀 là tên gọi của một thiền sư Việt Nam, vua Trần Nhân Tông 陳仁宗 (1258-1308).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầm vật gì lên mà phủi — Chỉ sự phấn khởi, hăng hái. Chẳng hạn: Đẩu tẩu tinh thần. Chữ Tẩu viết 藪.

Một số bài thơ có sử dụng