Có 1 kết quả:

kháng cự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống chọi lại không chịu thua.

Một số bài thơ có sử dụng