Có 1 kết quả:

chiết hồi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đi được nửa đường quay về. ◎Như: “tẩu đáo bán lộ, tài tưởng đáo vong kí đái tán, hựu chiết hồi gia lí khứ nã” 走到半路, 才想到忘記帶傘, 又折回家裡去拿.

Một số bài thơ có sử dụng