Có 1 kết quả:

bão phụ

1/1

bão phụ

giản thể

Từ điển phổ thông

nguyện vọng, hoài bão, khát vọng