Có 1 kết quả:

mạt du

1/1

mạt du

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bôi dầu, xoa dầu, xức nước thơm