Có 1 kết quả:

niêm hương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cầm hương đốt lên để kính lễ thần Phật. Phiếm chỉ cúng bái. ◇Tây sương kí 西廂記: “Giá trai cung đạo tràng đô hoàn bị liễu, thập ngũ nhật thỉnh phu nhân, tiểu thư niêm hương” 這齋供道場都完備了, 十五日請夫人, 小姐拈香 (Đệ nhất bổn 第一本, Đệ tam chiết) Việc làm chay, đàn tràng đã sắp đặt sẵn sàng, ngày rằm này, xin mời bà lớn cùng cô sang dâng hương (cúng Phật).

Một số bài thơ có sử dụng