Có 1 kết quả:

lạp đinh

1/1

lạp đinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Latin