Có 1 kết quả:

phách nhiếp

1/1

phách nhiếp

giản thể

Từ điển phổ thông

chụp ảnh, quay phim