Có 1 kết quả:

phách nhiếp

1/1

phách nhiếp

phồn thể

Từ điển phổ thông

chụp ảnh, quay phim