Có 2 kết quả:

cự cảncự hãn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống giữ. Ngăn chống.

Từ điển trích dẫn

1. Chống giữ, kháng cự. § Cũng viết là “cự hãn” 拒捍.