Có 1 kết quả:

bạt tục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Siêu thoát thế tục. ◇Khổng Trĩ Khuê 孔稚珪: “Cảnh giới bạt tục chi tiêu, tiêu sái xuất trần chi tưởng” 耿介拔俗之標, 蕭灑出塵之想 (Bắc san di văn 北山移文).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt hẳn người thường.

Một số bài thơ có sử dụng