Có 1 kết quả:

bạt lạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giương cung ra — Tiếng cá quẫy trên mặt nước — Tiếng chim đập cánh bay.