Có 1 kết quả:

bạt doanh

1/1

bạt doanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhổ trại, dỡ trại, dỡ lều