Có 1 kết quả:

bạt ty

1/1

bạt ty

phồn thể

Từ điển phổ thông

kéo tơ, kéo sợi