Có 1 kết quả:

bạt miêu

1/1

bạt miêu

phồn thể

Từ điển phổ thông

thả neo, nhả neo, hạ neo