Có 1 kết quả:

câu thúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không tự do, không tự tại, bị bó buộc. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tha tại thượng đầu câu thúc quán liễu, giá nhất xuất khứ, tự nhiên yếu đáo các xứ khứ ngoan ngoan cuống cuống” 他在上頭拘束慣了, 這一出去, 自然要到各處去頑頑逛逛 (Đệ tam thập nhị hồi) Nó ở trên đầu bị bó buộc quen rồi, bây giờ được ra ngoài, tất là đi chơi đùa các nơi cho thỏa thích.
2. Gò bó, không nhanh nhẹn, thiếu linh hoạt. ◇Tấn Thư 晉書: “Lãm kì bút tung câu thúc, nhược nghiêm gia chi ngạ lệ” 覽其筆蹤拘束, 若嚴家之餓隸 (Vương Hi Chi truyện 王羲之傳).
3. Quản thúc, hạn chế. ◇Tấn Thư 晉書: “Điện hạ thành khả cập tráng thì cực ý sở dục, hà vi tự câu thúc?” 殿下誠可及壯時極意所欲, 何為自拘束? (Mẫn Hoài thái tử truyện 愍懷太子傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trói buộc.

Một số bài thơ có sử dụng